Profesionālie kursi: Viesnīcas bizness

Viesnīcu darba organizācija un vadība

Speciālais piedāvājums - 25% atlaide!  Akcijas laiks: 22.05 - 27.05.2019

Atved draugu un abi saņemiet 8% atlaidi kursam!  5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2019. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!


Profesionālās izglītības programmas licence Nr. P-15467

Viesnīcu darba organizācija un vadība (ekspress kurss)

Plānotais sākums:

13.06.2019 (IV) - 11:00 (ekspress kurss) 

20.06.2019 (IV) - 18:00(ekspress kurss)

25.07.2019 (IV) - 10:00 (ekspress kurss)

Kursu mērķis Tiek sniegts ieskats juridiskajos jautājumos – darba līgums, darbinieku pieņemšana un atlaišana.

Kursu – pasniedzēji ir praktizējoši profesionāļi savā jomā. Piedāvātie kursi paredzēti uzņēmumu vadītājiem, administratoriem, menedžeriem, kuri strādā tūrisma un viesnīcu jomā.

Mācību programma:

Viesnīcu industrija Latvijas tirgū.

Viesu uzņemšana un tūrisms, sadarbība ar tūrisma firmām.

Viesnīcu klasifikācija LR. ES standarti.

Mūsdienīgas viesnīcas vadības struktūra. Pakalpojumi, nodaļas, hoteļu iedalījums.

Rezervēšana un viesu apkalpošana. Darbinieku instruēšana.

Numuriņu tarifi. Publicētās un korporatīvās cenas. Maksājumu dokumenti.

Viesu aprēķināšana. Metodes, kā atgūt nodokļos iztērēto naudu. Dokumentācija (rēķini, reģistrācijas žurnāli, veidlapas utt.).

Viesu vērtslietu drošība.

Administratīvi saimnieciskais dienests mūsdienīgā hotelī.

Viesu sūdzības, to risināšana.

Darba aizsardzība, drošības tehnika, ugunsdrošība.

Darbinieku iekšējās kartības noteikumi.

Juridisko jautājumu pamati. Darbinieku atlase. Darba līgums.

Ieteikumi, kā rakstīt rezumējumu, aizpildīt anketas. Praktiski padomi; jautājumi, kurus visbiežāk uzdod darba intervijās.

Ieskaite (pārrunas).

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, 4–5 akadēmiskās stundas.

Mācību ilgums:

24 akadēm. st.

Apmācību valoda:

Latviešu

*Mācību maksa grupā:

185.00 EUR/kurss

*Mācību maksa individuāli:

19.00 - 23.00EUR + 21% PVN / viena akademiskā stunda.

Dokuments, beidzot kursu:

Apliecība/Certificate - Apliecība latviešu un angļu valodā

Nepieciešamie dokumenti:

  • reģistrācijas maksa - 9.00 EUR

Reģistrācijas maksa  – 9.00 EUR

** Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties.

Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

**Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9 euro triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 4 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

Viesnīcu darba organizācija un vadība (profesionālās pilnveides izglītības programma)

Plānotais sākums:

13.06.2019 (IV) - 13:00 (ekspress kurs)

18.07.2019 (IV) - 18:00 (ekspress kurss)

12.09.2019 (IV) - 10:00 (4.mēn.)

24.09.2019 ((II) - 18:00 (4.mēn.)

Kursu mērķis – sniegt pamatzināšanas viesnīcu biznesa vadīšanā, apkalpojošā personāla darbs atbilstoši ES standartiem. Viesnīcu mārketings un menedžments, ievads mūsdienīga hoteļa administratīvi saimnieciskā darbībā. Kursos tiek sniegti praktiski padomi, īpaši par darba interviju organizēšanu. Nodarbībās tiek mācīta biežāk lietojamā leksika angļu un latviešu valodās. Tiek organizētas praktiskās nodarbības hoteļos un restorānos. Kursu pasniedzēji ir profesionāļi savā jomā.

Kursu mērķauditorija – cilvēki, kas turpmāk vēlas strādāt viesnīcu biznesā, kā arī viesnīcu biznesā strādājošie.

Mācību programma

Viesnīcas un tūrisms. Viesnīcu un tūrisma bizness, tā vieta un nozīme ekonomikā. Viesnīcu un tūrisma biznesa specifika. Mārketinga nozīme stratēģiskajā plānošanā.

Viesnīcu klasifikācija. Numuriņu fonds. ES standarti.

Viesnīcu menedžments. Menedžmenta funkcijas un principi apkalpojošajā sfērā. Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana. Mūsdienīgas viesnīcas vadīšanas struktūra. Apkalpojošais personāls.

Numuriņu rezervēšana un viesu izvietošana. Tehniskie līdzekļi. Rezervēšanas veidi. Viesu izvietošanas principi. Publicētās un korporatīvās cenas. Maksājuma dokumenti. Viesu apkalpošana. Viesu sūdzības un konfliktu risināšana.

Citi viesnīcas pakalpojumi. Ievadjautājumi par biznesa centra, pakalpojumu biroja, veselības centra, frizētavas, restorānu un bāru u. c. pakalpojumu darbību.

Drošības dienests hotelī. Šveicaru un apsargu dienests. Nakts audits viesnīcā. Viesu, personāla un inventāra drošība. Hoteļa informācijas resursu aizsardzība. Tūristu apdrošināšana, medicīniskās palīdzības sniegšana tūristiem.

Administratīvi saimnieciskais personāls mūsdienīgā hotelī.

Sanitārās higiēnas prasības. Uzkopšanas darbu tehnoloģija. Numuriņu tehniskā stāvokļa kontrole. Darba aizsardzība, drošības tehnika. Ugunsdrošība.

Personāla vadīšana. Darbinieku izvēle. Juridisko jautājumu pamati. Instrukcijas par darba pienākumu veikšanu. Hoteļa darbinieku tiesības un pienākumi. Darba līgums. Konfliktu un stresa situāciju risināšana.

Vispārīgā psiholoģija. Temperaments un raksturs. Valoda, emocijas. Aktiermāksla. Saziņas psiholoģija. Neverbālā psiholoģija. Līderisms. Darbības motivācija.

Informācijas tehnoloģijas un bizness. Interneta loma tūrismā. Programmu nodrošinājums.

Pakalpojumu reklamēšana. Informācijas izplatīšana. Reklāma, reklāmas veidi, noieta veicināšana. Profesionālā pārdošana.

Ieteikums, kā rakstīt kopsavilkumu, CV. Praktiski padomi darba interviju organizēšanā.

Lietvedība profesionālās kompetences ietvaros.

Lietišķā angļu valoda.

Ekskursijas Rīgas un Jūrmalas hoteļos un restorānos. Darbs ar metodiskajiem materiāliem.

Praktiskās nodarbības hoteļos un restorānos.

Kursa darba aizstāvēšana.

Nodarbības notiek 2–3 reizes nedēļā.

Mācību ilgums:

4 mēneši

Apmācību valoda:

Latviešu

*Mācību maksa grupā:

98.00 EUR  mēnesī

*Mācību maksa individuāli:

18.00 - 22.00 EUR + 21% PVN / viena ak. st.

Dokuments, beidzot kursu:

Apliecība /Certificate

Mācību ilgums:

4 mēneši


Reģistrācijas maksa  – 9.00 EUR

** Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties.

Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

**Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9 euro triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 4 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

Pievērsiet uzmanību!

*Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.


* Maksa var mainīties. Cenas ir spēkā tikai jaunajām grupām.

Iesniedzot dokumentus ir nepieciešams apmaksāt reģistrācijas maksu.

Reģistrācijas apmaksa ir apstiprinājums, ka Jūs esat gatavi mācīties, kas ļauj mums ātrāk izveidot mācību grupas.

Lūdzam izdarīt to savlaicīgi.

up