Profesionālie kursi: Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības organizācija

Plānotais sākums:

10.07.2019 (III) - 10:00

11.07.2019 (IV) - 18:00

Speciālais piedāvājums - 20% atlaide!  Akcijas laiks: 08.06.2019 - 07.07.2019

Atved draugu un abi saņemiet 8% atlaidi kursam!  5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2018. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

                                                                                                          Licences  Nr. P-15354

 Šis kurss paredzēts ne tikai tiem uzņēmējiem, kuri vēlas paši uzsākt jaunu biznesu paļaujoties tikai uz pašu spēkiem, bet arī uzņēmumu vadītājiem, kuri izprot nepieciešamību pilnveidot savas zināšanas, jo īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos.

                                                 Kursa mācību programma.

Priekšstats par uzņēmējdarbības juridiskajiem aspektiem. Atbildības veidi un uzņēmējdarbības formas izvēle. Juridiskās personas atbildība.

Organizācijas veidošanas etapi. Reģistrācija. Licencēšana. Statūti. Pārstāvniecības un filiāles. Firmas reorganizācija, likvidācija.

Organizācijas vadīšana. Plānošana. Uzņēmuma darbības organizācija. Darbinieku atlase. Līderība. Kontrole.

Vadības lēmumu pieņemšanas process. Menedžeru loma uzņēmumā. Vadības līmeņi. Menedžeru funkcijas.

Uzņēmuma mārketinga stratēģija. Mārketinga vide. Mārketinga pētījumi, plānošana.

Tirgus segmentācija. Preces jēdziens. Preces dzīves cikla etapi. Cenas veidošana – pamatojoties uz konkurenci, pamatojoties uz izmaksām balstītu tirdzniecību.

Nodokļu veidošanās pamati. Nodokļi. Nodokļu likumdošana.

Grāmatvedības pamati. Mazo uzņēmumu grāmatvedības un uzskaites īpatnības. Individuālie uzņēmēji – ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Galvenie jēdzieni. Grāmatvedības dokumenti un to reģistrācija. Grāmatvedības programmas.

Finansu vadība. Finansu menedžmenta pamatkategorijas. Finansu tirgi. Galvenie rādītāji finanšu tirgū.

Ienākumi un risks.  Ienākumu būtība un to uzskaites veidi.  Kapitāla cenas noteikšana, lai pamatotu investīciju risinājumus. Pašu kapitāla vērtības noteikšana.

Reklāmas aktivitāšu organizācija uzņēmumā. Reklāmas aktivitāšu efektivitātes novērtēšana.

Personāla darba vērtēšanas pamati. Darbinieku novērtējuma svarīgums organizācijā. Jaunpieņemamo un esošo darbinieku vērtēšana.

Operatīvais menedžments. Plānošana un ražošanas kontrole. Plānošanas un kontroles analītiskie līdzekļi. Kvalitātes kontrole.

3. mēnesis – 20 akad. stundas – pēc velēšanās

Uzņēmējs – patērētājs (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs).

Darba devēja un darba ņēmēja attiecības.

Uzņēmējdarbības drošība.  Informācijas un materiāli tehnisko resursu aizsardzība, komercnoslēpums.

Informācijas nodrošināšanas vadība uzņēmumā.

Biznesa plānošanas pamati. Biznesplāna struktūra un tā uzdevumi.

Uzņēmuma krīze.  Krīzes fāzes, sekas un nepieciešamie mēri tās novēršanai. Lēmumu pieņemšanas kritēriji krīzes menedžmenta apstākļos

Lietvedība un arhivēšana: dokumentu plūsma mūsdienu uzņēmumā, normatīvie akti. Elektroniskie dokumenti un to glabāšana. Dokumentu īstuma ekspertīze, uzglabāšanas termini un dokumentu iznīcināšanas kārtība.

Muitošanas procedūras Eiropas Savienības telpā. Mazie uzņēmumi un mazās partijas.

Organizācijas vadības psiholoģija: cilvēks un bizness. Darbības motivācija un vadības psiholoģija.

Kursu iespējams apmēklēt daļēji, izvēloties tikai atsevišķas tēmas (blokus).  Tad maksa būs 14.00 EUR + 21% PVN / ak. st., ja nodarbības notiek grupā.

 

Mācību ilgums:

 2 mēneši, 40 ak. st.

Apmācību valoda:

latviešu

*Mācību maksa grupā:

95,00+21%PVN=114,95 EUR/mēn. 

*Mācību maksa individuāli:

14.00-24.00 EUR+ 21 PVN /1 ак.st.

Dokuments, beidzot kursu:

Apliecība/Certificate - Apliecība latviešu un angļu valodā

Nepieciešamie dokumenti:

  • EUR 9 maksa par dokumentu noformēšanu un sertifikātu 

** Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties.

Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

**Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9 euro triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 4 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

Ņemot vērā, ka vairums klientu vēlas zināt konkrētus iespējamos  kursu sākuma datumus, regulāri apkopojam informāciju par aktuālo piedāvājumu. Augstāk ir uzrādītas tikai aktuālākās grupas, tai pat laikā vēlamies atgādināt, ka ievērojam kursu noteikumos izvirzītos principus un apstiprinām kursu sākuma datumu, ņemot vērā pieteikuma anketā uzrādītās vēlmes, 3 nedēļu laikā, kopš samaksas saņemšanu par mācībām.

Pievērsiet uzmanību!

*Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.* Maksa var mainīties. Cenas ir spēkā tikai jaunajām grupām.

Iesniedzot dokumentus ir nepieciešams apmaksāt reģistrācijas maksu.

Reģistrācijas apmaksa ir apstiprinājums, ka Jūs esat gatavi mācīties, kas ļauj mums ātrāk izveidot mācību grupas.

Lūdzam izdarīt to savlaicīgi.

up