Profesionālie kursi: Tūrisma bizness

Tūrisma pakalpojumu organizācija un vadība

Speciālais piedāvājums - 20% atlaide!  Atlaide tiek piemērota apmaksāto mēnešu skaitam.  Akcijas laiks: 16.04.2019 - 22.04.2019

 Atved draugu un abi saņemiet 8% atlaidi kursam!  5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2018. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

Profesionalās izglītības programmas licence Nr. P-1991

Tūrisma pakalpojumu organizācija un vadība (ekspress kurss)

Plānotais sākums:

30.04.2019 (II)  - 18:00

15.05.2019 (III) - 10:00

07.06.2019 (VI) - 14:00 - brīvdienu grupa

Kursa mērķis ir: bāziskie tūrisma jēdzieni, veidi, līdzekļi un tūrisma darbības formas; iekšējā un starptautiskā (izejošā) tūrisma organizācijas īpatnības; ārvalsts tūristu pieņemšana un apkalpošana (izejošais tūrisms). Tiek aplūkoti daudzveidīgi tūrisma aspekti: tūristu ceļojumu motivācija, menedžments un tūrisma mārketings, tā likumdošanas bāze, informatīvās tehnoloģijas tūrismā.

Pasniedzējs stāstīs Jums par formalitātēm, kas ir saistītas ar tūrisma kompāniju atbildību klientu priekšā (pases, vīzas, valūta, muitas); sniegs citu valstu formalitāšu raksturojumus.

Piedāvātais kurss paredzēts: speciālistu sagatavošanai tūristu biznesa jomā. Apmācību programmas teorētiskais materiāls ir pavadāms ar Rīgas pilsētas tūrisma firmu darba praktiskiem piemēriem.

Mācību programma:

1. Tiesiskie aspekti.
1.1. Normatīvā bāze. Likums «Par tūrisma darbības pamatiem LR», «Par patērētāju tiesību aizsardzību».
1.3. Līguma tiesības.
2. Tūrisma procesa dalībnieki.
2.1. Tūroperators. Tūraģents.
3. Ceļojuma veidi starptautiskajā, izejošā un ienākošā tūrismā.
3.1. Tūrisma veidi. Ienākošais un izejošais tūrisms. Iekšējais tūrisms.
3.3. Ceļojuma programmu izstrādāšana un izvēle.
3.4. Ārvalsts tūristu pieņemšanas un apkalpošanas īpatnības (galvenie maršruti, biznesa tūrisms).
4. Tūrisma apkalpošanas līgums.
4.1. Savstarpējās attiecības ar klientu. Pretenziju, aizrādījumu un sūdzību aplūkošana.
4.2. Medicīniskā apdrošināšana. Apdrošināšanas veidi.
5. Apkalpošanas kvalitāte un pakalpojumu drošība.
5.1. Tūristu pakalpojumu izpildes procesa drošība.
6. Uzturēšanās valsts likumu un paražu ieturēšana.
6.1. Tiesiskie un morālie aspekti. Valsts specifika. Tūrista atbildība.
7. Viesnīcas serviss un ēdināšanas organizācija.
7.1. Uzņēmumu klasificēšana, kas pieškir izvietojuma pakalpojumus.
7.2. Tūristu apkalpošanas tehnoloģiskā shēma viesnīcā.
8. Tūristu transporta apkalpošana.
8.1.Transporta ceļojumu un transportlīdzekļu klasificēšana (avio, LDZ, autobusi).
9. Tūristu ekskursiju apkalpošana.
9.1. Ekskursiju veidi. Ekskursiju sagatavošanas un organizēšanas tehnologijas (plānošana).
9.2. Ekskursijas, grupas vadītāja loma. Pretenziju izskatīšana.
10. Pasu un vīzu jautājumi.
10.1. Izbraukuma un iebraukuma vīzu noformēšanas un saņemšanas kārtība.
11. Tūrisma firmas konkurētspēja.
11.1. Cenu veidošana, tūrisma pakalpojumu kalkulācija. Rentabilitāte un peļņa.
12. Firmas atvēršanas kārtība.
12.1. Firmas reģistrācija. Tūrisma biznesa vadības īpatnības.
13. Tūrisma un ekskursiju apkalpošanas kadru nodrošinājums.
13.1. Iekšējās kārtības likumi. Amata instrukcijas. Kvalifikāciju prasības. Darba nosacījumi un to apmaksa.
13.3. Lietvedība.
14. Jautājumi par apliekamajiem nodokļiem.
15. Informatīvas tehnoloģijas.
16. Ieskaite (saruna).

Mācību ilgums:

 24 ak. st.

Apmācību valoda:

 bilingvālā

*Mācību maksa grupā:

 185.00 EUR/kurss (ar PVN 21%)

*Mācību maksa individuāli:

 18.00 EUR + 21% PVN / viena akademiskā stunda.

Dokuments, beidzot kursu:

 Apliecība/Certificate - Apliecība latviešu un angļu valodā

Nepieciešamie dokumenti:

  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
  • reģistrācijas maksa  - 9,00 EUR

** Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties.

Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

**Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9 euro triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 4 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

Pievērsiet uzmanību!

 *Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

* Maksa var mainīties. Cenas ir spēkā tikai jaunajām grupām.

Iesniedzot dokumentus ir nepieciešams apmaksāt reģistrācijas maksu.

Reģistrācijas apmaksa ir apstiprinājums, ka Jūs esat gatavi mācīties, kas ļauj mums ātrāk izveidot mācību grupas.

Lūdzam izdarīt to savlaicīgi.

up