Profesionālie kursi: Restorānu bizness

Restorāna darba organizācija

Speciālais piedāvājums - 20% atlaide!   Akcijas laiks: 22.05.- 11.06.2019

 Atved draugu un abi saņemiet 8% atlaidi kursam!  5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2019. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

Profesionālās izglītības programmas licence Nr. 15437

Restorāna darba organizācija (ekspress kurss)

Plānotais sākums:

27.06.2019 (IV) - 11:00 - ekspress kurs

11.07.2019 (IV) - 10:00 - eksprexx kurs

Kursu mērķis – sniegt klausītājiem zināšanas par tādiem jēdzieniem kā restorānu biznesa rentabilitāte, pastāstīt par restorānu biznesa veidiem, sistematizēt sniegto informāciju tā, lai to varētu izmantot praksē. Iegūtās zināšanas restorānu biznesa analītikā un restorānu biznesa attīstības vēsturē dažādās valstīs būs labs pamats, lai plānotu turpmāko restorāna darbību, ievērojot restorānu biznesa tendences un restorānu specifiku. Kursos ļoti sīki tiek iztirzāts jautājums par cenu veidošanos sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, par ēdienu kalkulācijas kartēm, uzcenojuma veidošanos. Sniegsim zināšanas par valsts iestādēm, kas kontrolē sabiedriskās ēdināšanas iestādes.

Kursu mērķauditorija - uzņēmumu vadītāji, topmenedžeri, šefpavāri, lai varētu pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

Mācību programma:

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma jaunās koncepcijas izveidošana. Tirgus izpēte. Konkurence.

Normatīvie dokumenti. Restorāna tirdzniecības un dara telpas, to funkcijas. Iekārtas un to atbilstība prasībām. Drošības tehnika. Sanitārhigiēniskās prasības.

Viesu skaita plānošana, grafika veidošana tirdzniecības zāles pilnai noslodzei. Restorāna tehnoloģisko procesu raksturojums.

Restorāna vadīšanas struktūra. Darbinieku tiesības un pienākumi. Štatu saraksts, darba grafiks.

Restorāna apkalpošanas veidi. Sabiedriskās ēdināšanas kalkulācija. Tehnoloģiskās un kalkulācijas kartes veidošana. Kulinārijas iekārtas. Ēdienu kulinārais raksturojums.

Apkalpošana. Oficiantu darba organizēšanas metodes. Restorāna zāles sagatavošana darbam. Apkalpošana banketos un pieņemšanās. Pasākumu organizēšana unvadīšana. Trauku un nepieciešamo līdzekļu aprēķināšana zviedru galdam.

Bāra darba organizēšana. Alkoholiskie dzērieni, to sortiments un klasifikācija. Kokteiļu veidi, klasiskie kokteiļi un to varianti. Bārmeņa darba kontrolēšana un bāra atskaites.

Profesionālā etiķete. Darba īpatnības strādājot ar ārzemniekiem.

Uzņēmuma rentabilitāte un ienākumu aprēķināšana. Ieņēmumi, darbinieku algas, papildlīdzekļu amortizācija, preces apgrozība.

Dažādu pārbaužu organizēšana.

Paškontroles sistēma (HACCP) uzņēmumā. Ēdienu gatovašanas tehnoloģijas pamati. Ražošanas darba organizēšana uzņēmumā.

Drošības sistēma. Šveicari un apsardzes darbinieki. Viesu drošība.

Mācību ilgums:

24 akadēm. st.

Apmācību valoda:

Latviešu

*Mācību maksa grupā:

185.00 EUR/kurss

*Mācību maksa individuāli:

no 18.00-21.00 EUR / viena akadēmiskā stunda.

Dokuments, beidzot kursu:

Apliecība/Certificate - Apliecība latviešu un angļu valodā

Nepieciešamie dokumenti:

  • reģistrācijas maksa - 9.00 EUR


Restorāna darba organizācija (profesionālās pilnveides izglītības programma)

Plānotais sākums:

12.09.2019 (V) - 10:00 (4.mēn.)

24.09.2019 (II) - 18:00 (4.mēn.)

Kursa mērķis – dažādu līmeņu restorānu biznesa darbinieku kompleksā sagatavošana. Mācību laikā klausītaji iegūst ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet veiks  arī praktiskās nodarbības Rīgas un Jūrmalas restorānos, kā arī izspēlēs dažādas lomu spēles. Mācību laikā padziļināti tiek apgūts restorānu biznesa menedžments gan kā atsevišķs priekšmets, gan saistībā ar viesnīcu biznesu. Padziļināti tiek mācīta saskarsmes un vadības psiholoģija.

     Mērķauditorija – topošie sabiedriskās ēdināšanas speciālisti, tajā skaitā strādājošie restorānu biznesā.

Mācību programma

Viesmīlības industrija. Tirgus izpēte. Konkurence. Merčendaizings.

Normatīvie dokumenti. Restorāna telpas, to funkcijas, iekārtojums, prasības. Drošības tehnika. Sanitārhigiēniskās prasības. Sadarbība ar valsts iestādēm.

Vadības procesa funkcijas. Restorāna efektīvas darbības plānošana, pienākumu deleģēšana. Personāla motivēšana. Kontrole, standarti. Restorāna veiksmes priekšnosacījumi. Informācijas tehnoloģiju nozīme restorāna biznesā.

Iemaņas, kā harmoniski vadīt un izveidot efektīvu restorāna komandu. Vadīšanas stili. Principi, kā izveidot augsti kvalificētu restorāna komandu. Jauno darbinieku apmācība. Restorāna personāla atestācija. Personāla amatu apraksti.

Restorāna menedžera pienākumi. Menedžera pienākumi atverot restorānu. Maiņas sapulcēšana – orientēšana uz pārdošanu. Menedžera pienākumi dienā un slēdzot restorānu. Personāls – veidi, kā piesaistīt kvalificētus darbiniekus. Iemaņas, kā organizēt efektīvu  darba interviju.

Darbinieku administratīvā un korporatīvā kultūra restorānā. Efektīva restorāna struktūru sadarbība. Saikne starp korporatīvo kultūru un restorāna panākumiem.

Restorāna apkalpošanas veidi. Restorāna tehnoloģisko procesu raksturojums. Tehnoloģiskā un kalkulācijas karte.

Apkalpošanas organizācija. Oficiantu darba organizēšana. Apkalpošana banketos un pieņemšanās. Pasākumu organizēšana un vadīšana. Pasūtījuma kalkulācija.

Bāra darbības organizēšana. Alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni, to sortiments un klasifikācija. Bārmeņu darba kontrole un bāra grāmatvedība.

Viesu piesaistīšana. Vietējais tirgus – restorānu mārketinga pamatjautājumi. Restorāna mārketinga zonas un to kontrole. Viesu tipoloģija. Serviss – viens no pārdošanas objektiem, personāla nozīme apkalpošanā. Ārzemnieku apkalpošanas īpatnības. Pārdevēja - oficianta uzvedības tipi, kā panākt vēlamo rezultātu. Šova elementu izmantošana apkalpošanā.

Uzņēmuma rentabilitāte un ienākumu aprēķināšana, darba algas, palīglīdzekļu amortizācija, preces apgrozījums. Korporatīvā atskaite. Ieņēmumu sadalīšanas sistēma. Pašizmaksas kontrole. Inventarizācija. Dažādu kontroļu organizēšana.

Paškontroles sistēma HACCP uzņēmumā. Ēdienu pagatavošanas pamattehnoloģijas. Ražošanas organizēšana uzņēmumā. /Klientu kvalitatīvas apkalpošanas nodrošināšana.

Restorāna papildu finansu avoti. Iepirkumu organizēšana. Metodes, kā palielināt iestādes ienākumus. Restorāna cenu politikas specifika. Jauninājumu ieviešanas plānošana. Blakus ienākumi un pastāvīgais bizness. Apkalpošana pie klienta. Profesionālā svešvaloda.

Drošības dienests. Šveicari un apsardze. Viesu drošība. Korporatīvās drošības jautājumi. Komercnoslēpums.

Organizācijas psiholoģija. Praktiskās nodarbības, saskarsmes vingrinājumi, testi. Aktiermākslas pamati. Retorika.

Ekskursijas Rīgas un Jūrmalas viesnīcās un restorānos.

Kursa darba aizstāvēšana.

Mācību ilgums:

4 mēneši

Apmācību valoda:

latviešu

*Mācību maksa grupā:

107.00 EUR mēnesī (ar PVN)

*Mācību maksa individuāli:

21 EUR /1 ak. st.

Dokuments, beidzot kursu:

Apliecība /Certificate latviešu un angļu valodā

Nepieciešamie dokumenti:

  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
  • reģistrācijas maksa - 9,00 EUR

*Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9 euro triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

*Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 4 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

Pievērsiet uzmanību!

*Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

* Maksa var mainīties. Cenas ir spēkā tikai jaunajām grupām.

Iesniedzot dokumentus ir nepieciešams apmaksāt reģistrācijas maksu.

Reģistrācijas apmaksa ir apstiprinājums, ka Jūs esat gatavi mācīties, kas ļauj mums ātrāk izveidot mācību grupas.

Lūdzam izdarīt to savlaicīgi.

up