Pasniedzēji

Mūsu pasniedzēji, kuri ir ne tikai teorētiķi, bet arī praktiķi...

Anda Rezgale - maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un iestāžu vadītāja kvalifikācija. 

Daiga Imbrasa – uzņēmējdarbības kursa pasniedzēja. Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā, maģistra grāds tiesību zinātnēs. Personāla vadītāja, juriste, konsultante personāla vadības jomā, lektore.

Baiba Tetere - ainavu dizains - agronome - maģistra grāds, projektu vadītāja.

Diana Zagulova -  datorgrafika, medicīnas ziņātnu kandidāte, biofiziķe, dizainere, inovācijas augstskolas izglītības sistēmas pedagoģe.Pedagoģiskā darba stāžs – 18 gadi.

Ilona Martinova - datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas, sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē.

Jeļena Sidorenko - telpas vides noformēšana, profesionāls maģistrs interjera un iekārtas  specialitātē.

Elvīra Paula – telpu vides noformēšana –  Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas skola, Biznesa skola „Nimfa”- apguva profesionālo pilnveides izglītību programmā – Dizainers, profesionāla  pedagoģu pamatizglītības programma. Maģistrs ekonomikā.

Jeļena Tikačova – floristikas pamati un dāvanu iesaiņošana – floriste-dizainere, komercfloriste. 

Tatjana Kostiļeva – ainavu dizains, dārzniecība – augstakā izglītība inženierzinātnē, pabeidza Rīgas dizaina skolu, praktizējošā dizainere.

Andrejs Liepiņš - datorzinības, IT programmas, mājas lapu veidošana, programmēšanas tehnoloģijas, programmēšanas valoda, JAVA, CSS, HTML, web - programmēšana, 7 Microsoft sertifikāti.

Polina Prohorova - profesionāls bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājas kvalifikācija, viesnīcu bizness un vadība.

Liene Helfriča - bakalaura grāds tūrisma vadībā un tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja profesionālā kvalifikācija, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. 

Paulis Zabarovskis - matemātiķis - programmētājs, AS "Diena" - sistēmu administrātors. Adobe Photoshop pasniedzējs mūsu mācību centrā. 

Marina Fominih - vēsturnieks, vēstures pasniedzēja 3. pakāpes kvalifikācijā, maģistra grāds pedagoģijā un vēsturē. Kultūroloģija, Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, ētika. Pedagoģikā darba stāžs - 33 gadi.

Ksenija Iļjina -  fotografēšana, fotodizains. Pabeidza mūsdienīgas fotogrāfijas skolu “Fotomaster”, kurss “Fotografēšana studijā” un “Professional Photoshop”, kā arī mācījas “Fotoakadēmijā”, kurss “Mākslinieciskās fotogrāfēšanas pamati”.

Andrejs Saļikovs - aizraušanās ar fotogrāfiju ieguva nopietnu raksturu 19 gadu vecumā. 20 gadu vecumā viņš sāka sadarbību ar avīzi „ Aeroflotes inženieri”. No 1983. gada strādā par pasniedzēju. No 2003. gada pasniedz fotogrāfiju un dizainu, lasa lekcijas par mākslas ietekmi uz cilvēku. Pēdējo piecu gadu laikā organizējis četras personālizstādes. Veicis vairākus radošus braucienus uz Tibetu un Nepālu. Viņa darbus var redzēt viesnīcas „Lielupe” interjerā, „Pareks Bankā”, „1188”, „Price Waterhouse” u.c. Publicējies tādos izdevumos kā „Patrons”, „Sezona”, «Cyббота», «Вести», «Час», „Lauku Avīze”.

Ināra Heinrihsone – arhitektūras vēstures, interjera un arhitektūras uztveres specifikas pasniedzēja. Izstrādāts kursa darbs dizaina pedagoģijas spacialitātē – Rinka kvadratūra. Latvijas Restauratoru biedrības biedre.

Jūlija Maslova – psiholoģijas pasniedzēja. Pabeidza Psiholoģijas Augstskolu. Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā. 

Nataļja Butanova – bērnu psiholoģija. Pabeidza Sociālo Tehnoloģiju augstskolu ar psihologa kvalifikāciju. Ir saņēmusi sertifikātus par tēmām: „Motivācijas sarunas” un „Metodiskajā apmācībā atkarības profilaksē sākumskolu skolotājiem un bērnu dārzu audzinātājiem”. Strādā arī bērnu attīstības centrā.

Laura Balančonoka – restorānu darba organizācija un vadība. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības akadēmija, Sociālo zinātņu fakultāte. Lasa lekcijas arī citās mācību iestādēs, tēmas : “Ēdienu gatavošanas tehnoloģija”, “Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums”, praktiskās mācības.

Jūlija Liodorova – grāmatvedības pamati. Latvijas Universitātes Gramatvedības institūts – doktora studiju programma “Ekonomika”, doktora grāda kandidāts. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības teorijas institūts – studiju programma  “Finanses un kredīts”, maģistra grāds. Lasija lekcijas augstskolās un mācību centros. Liela pieredze grāmatvedes amatā valsts iestādēs.

Viktorija Lapiņa – lietvedības pamati. Pabeidza Latvijas Universitāti, tiesību zinātņu fakultāte (bakalaura grāds). Liela pieredze juristes amatā.

 

 


up