Kontakti

Kontakti

Arhitektu iela 1 - 102, Rīga, LV-1050

tālr. +371 67221619, tālr./fakss: +371 67221194

2 7756263

e-mail: macibu@poetika.lv

Arhitektu 1

Arhitektu 1-102

 

SIA "POĒTIKA"
RĪGA, ARHITEKTU IELA 1-102
Reģ.nr LV 40003587744


SWEDBANKA
HABALV22
LV57HABA0551010690137

up