Dizaina kursi: Telpas vide

Telpas vides noformēšana

Speciālais piedāvājums - 20% atlaide!  Akcijas laiks: 08.06.2019 - 07.07.2019

 Atved draugu un abi saņemiet 8% atlaidi kursam!  5% atlaide, ja apmaksa tiek veikta piecas darba dienas agrāk pirms kursu sākuma.

Atlaides nosacījumi: atlaide attiecas uz mēnešu skaitu, ko jūs maksājat atlaides periodā. Piedāvājums derīgs grupām, sākot mācību 2019. gadā. Atlaide nesummējās ar citām atlaidēm!

 

Profesionālās izglītības programmas licence Nr.P- 11513

Telpas vides noformēšana - 5 mēn.

Plānotais sākums:

07.08.2019 (IV) - 10:00

06.09.2019 (V) - 10:00

12.09.2019 (IV)- 18:00

Mācību programma

1. semestris, 2018 – 2019 māc.g. (1 – 5 mēn.)

Dizaina pamati. Dizaina rašanās pirmssākumi, „ergodizaina” jēdzieni, dizaina vadošās skolas un dizaina meistari, dizaina loma mūsdienu pasaulē. Dizaina pamatveidi, dizaina projektēšanas metodes un līdzekļi.

Interjera stilu vēsturisks apraksts. Stilu izpratne un to attīstības likumsakarības.

Telpiskā kompozīcija. Kompozīcijas vispārējā izpratne. Forma un tās veidošana. Telpiskās kompozīcijas plānošanas nosacījumi. Formu un faktūru raksturojumi. Plaknes un telpas projektēšanas proporcījas.

Krāsu teorijas pamati. Krāsu teorija, un tās pamatraksturojumi. Harmoniskie krāsu salikumi. Krāsa un telpa.

Interjers. Jēdziens „interjers” kā arhitektūras sastāvdaļa. Kompozicionālā risinājuma īpatnības dzīvojamo telpu dizaina interjērā. Telpu interjera mākslinieciskais risinājums, tā emocionālais tēls. Iekštelpas risinājuma paņēmieni: krāsa, gaisma, formas plastika, apdares materiāli kā interjera risinājuma pamatlīdzekļi.

Rasēšanas pamati. Frontālās un stūra perspektīvas rasēšana.

Semestra beigās jāveic vienistabas dzīvokļa interjera projekts skiču variantā.

Mācību ilgums:

5 mēneši, 1-2 reizes nedēļā

Apmācību valoda:

latviešu

*Mācību maksa grupā:

95.00 EUR mēness

*Mācību maksa individuāli:

15.00 + 21% EUR  / ak. st.

Dokuments, beidzot kursu:

Apliecība/Certificate - Apliecība latviešu un angļu valodā

Nepieciešamie dokumenti:

  • reģistrācijas maksa - 9.00 EUR

Reģistrācijas maksa – 9.00 EUR

** Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties.

Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

**Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9 euro triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 4 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

Telpas vides noformēšana - 10 mēn.

Plānotais sākums:

07.08.2019 (IV) - 10:00

06.09.2019 (V) - 10:00

12.09.2019 (IV) - 18:00

2. semestrs, 2018 – 2019. (6 – 9 mēn.)

1 semestra mācību programmu (1 – 5 mēn.) skātīt augstāk.

Izmantojamā datorprogramma - Sketch Up. Šajā programmā tiek izpildīts projekts no "0" līdz gatavam pojektam 3D formātā ar telpu apdari un mēbelēm.

Glezniecība. Iepazīšanās ar dažādām gleznošanas tehnikām. Darbs ar krāsām (akvarelis, akrils), gleznojot no dabas un pēc iztēles. Zīmēšana un gleznošana, tās pamatprincipi. Ģeometrisko formu, sadzīves priekšmetu, kluso dabu, arhitektūras detaļu un interjera zīmēšana. Gleznošanas tehniskie paņēmieni.

Arhitektūras zīmējums. Zīmēšana pēc iztēles, ģeometriskās struktūras. Ģeometrisko formu kombinācijas. Dažādu tehniku izmantošana.

Interjers. Funkcionālā un telpiskā sabiedriskā interjera struktūra. Krāsas funkcionālā loma sabiedriskā interjērā. Krāsa un gaisma kā interjera dizaina komponentes. Praktiskie norādījumi par to, kā pareizi izmantot krāsu salikumus interjērā. Praktisko uzdevumu izpilde, izmantojot ekskluzīvu metodi.

Arhitektūras grafika un rasēšanas pamati. Arhitektūras grafika. Arhitektūras šrifti, burtmācība, grafisko rasējumu noformēšanas veidi: lineārā grafika, tonālie rasējumi, melnbaltā un polihromā grafika. Stilizēts arhitektūras zīmējums.

Dzīvojamo telpu plānošanas pamatprincipi. Funkcionālā un racionālā zonēšana. Ergonomikas principi un zonēšana.

Ergonomikas pamati. Ergonomikas pamatjēdzeni. Priekšmetiskās vides, aprīkojiema elementu analīze, to principi un ergonomiskie paņēmieni.

Interjera apdares materiāli. Apdares materiālu veidi, to izmantošana interjerā. Dabīgie un mākslīgie apdares materiāli.

Mārketinga pamati. Darbs ar klientiem, tirgus sadalījums, pakalpojumu pozicionēšana, reklāmas pamati.

Vispārīgā psiholoģija. Sajūtas un uztvere, temperaments un raksturs. Cilvēks un bizness.

Semestra beigās jāveic dizains projekta (skiču variants) izpilde un aizstāvēšana. Individuālā   projekta tēmu, tā plānu un nosacījumus piedāvā pasniedzējs: biroja, veikala vai kafejnīcas dizaina projekts ar rakstisku pamatojumu. Portfolio noformēšana.

Sekmīgi beidzot Interjera dizaina programmas 1 kursu, tiek izsniegta Mācību centra ,,POĒTIKA,,  apliecība /sertifikāts/ latviešu un angļu valodās.

Mācību ilgums:

8 mēneši

Apmācību valoda:

latviešu

*Mācību maksa grupā:

98.00 EUR mēnesī

*Mācību maksa individuāli:

15,00-17.00 EUR +21% / ak. st.

Dokuments, beidzot kursu:

Apliecība/Certificate - Apliecība latviešu un angļu valodā

Nepieciešamie dokumenti:

  • maksa par dokumentu noformēšanu un sertifikātu - 9.00 EUR

Reģistrācijas maksa – 9.00 EUR

** Apmācību maksa var mainīties, cena var gan samazināties, gan palielināties.

Cenas ir tikai priekš no jauna izveidotām grupām.

**Iesniedzot dokumentus vispirms nepieciešams iemaksāt 9 euro triju darba dienu laikā. Apmaksājot reģistrācijas iemaksu Jūs rezervējat vietu grupā. Doto summu atpakaļ neatmaksā gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam.

Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 4 darba dienu laikā sākot no Jūsu iesniegtās prasības momenta.

Pievērsiet uzmanību!

 *Visur ir norādīti plānotie datumi mācību sākumam.Mēs ievērojam grupas veidošanas principus un apstiprinam konkrētu kursu sākuma datumu tikai pēc grupas saraksta apstiprināšanas un pēc reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem.

Foto galerijas:

telpas_dizains

* Maksa var mainīties. Cenas ir spēkā tikai jaunajām grupām.

Iesniedzot dokumentus ir nepieciešams apmaksāt reģistrācijas maksu.

Reģistrācijas apmaksa ir apstiprinājums, ka Jūs esat gatavi mācīties, kas ļauj mums ātrāk izveidot mācību grupas.

Lūdzam izdarīt to savlaicīgi.

up